ملاقات مردمی فرماندار با مردم شهرستان سرخس
۱۴۰۰/۰۴/۰۷

ملاقات مردمی فرماندار با مردم شهرستان سرخس

ملاقات مردمی فرماندار با مردم شهرستان سرخس
۱۴۰۰/۰۲/۲۸

ملاقات مردمی فرماندار با مردم شهرستان سرخس

پیام فرماندارشهرستان سرخس به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی
۱۴۰۰/۰۲/۲۶

پیام فرماندارشهرستان سرخس به مناسبت روز ارتباطات و ...

ملاقات مردمی فرماندار با مردم شهرستان سرخس
۱۴۰۰/۰۲/۲۱

ملاقات مردمی فرماندار با مردم شهرستان سرخس

اهدای 54دستگاه تبلت به دانش آموزان کم بضاعت شهرستان سرخس
۱۴۰۰/۰۲/۱۵

اهدای ۵۴دستگاه تبلت به دانش آموزان کم بضاعت شهرستا ...

با حضور فرماندار شهرستان سرخس ۵۴ دستگاه تبلت به دانش آموزان کم بضاعت سرخس اهدا شد

به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم مدیر، معاونین و کارشناسان آموزش و پرورش با فرماندار  دیدار نمودند
۱۴۰۰/۰۲/۱۵

به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم مدیر، معاونین و ...

ملاقات مردمی فرماندار با مردم شهرستان سرخس
۱۴۰۰/۰۲/۱۵

ملاقات مردمی فرماندار با مردم شهرستان سرخس

 بازدید محسن بخش معاون برنامه ریزی امور عمرانی از فاز دوم مسکن مهر
۱۴۰۰/۰۲/۱۱

بازدید محسن بخش معاون برنامه ریزی امور عمرانی از ...

سایر اخبار

۱ ۲ ۳